جستجوی ملک

توجه: برای جستجوی ملک، وارد کردن همه گزینه ها ،اجباری نیست.

جستجو

نتایج جستجو(3096 مورد یافت شد)

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 6ميليون اجاره : 2.8ميليون

12متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 2.4ميليارد

375متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک

دفتر کار و اداری جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 130ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 20ميليون اجاره : 6ميليون

100متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه میرزاکوچک خان

رهن : 25ميليون اجاره : 1.2تومان

3 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, دو نبش جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه میرزاکوچک خان

رهن : 25ميليون اجاره : 1.2تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, دو نبش جنوبی, ...

جزئیات ملک

ملک تجاری مسکونی جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 8ميليارد

140متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 1.2ميليارد رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 350ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

ملک تجاری مسکونی جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 8ميليارد

140متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, جنوبی, ...

جزئیات ملک