جستجوی ملک

توجه: برای جستجوی ملک، وارد کردن همه گزینه ها ،اجباری نیست.

جستجو

نتایج جستجو(2884 مورد یافت شد)

2 واحدی مستقل جهت فروش در بجنورد منطقه امیریه جنوبی

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه 32متری شهربازی

قیمت کل : 450ميليون

3 خواب 157متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه پنج طبقه, نما سنگ, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 195ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ***, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه امام خمینی غربی

رهن : 15ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

3 واحدی مستقل جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 20ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه شهید بهشتی جنوبی

قیمت کل : 294ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, دو نبش شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه نادرجنوبی

قیمت کل : 184ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 414ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه پنج طبقه, نما سنگ, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

2طبقه روی پیلوت جهت فروش در بجنورد منطقه کمربندی مدرس

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, نما سنگ, ...

جزئیات ملک