جستجوی ملک

توجه: برای جستجوی ملک، وارد کردن همه گزینه ها ،اجباری نیست.

جستجو

نتایج جستجو(2884 مورد یافت شد)

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه شریعتی جنوبی

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 700ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 95متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه جاده تهران

رهن : 10ميليون اجاره : 8ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در بجنورد منطقه 32متری شهدا

قیمت کل : 230ميليون

92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه کمربندی مدرس

قیمت کل : 430ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه اول, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 95ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه سوم, سیستم نقشه پنج طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 414ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه امام خمینی غربی

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

اجاره : 6ميليون

130متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک