جستجوی ملک

توجه: برای جستجوی ملک، وارد کردن همه گزینه ها ،اجباری نیست.

جستجو

نتایج جستجو(3031 مورد یافت شد)

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه زمینهای ولیزاده

قیمت کل : 200ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه مجتمع کارگاهی

قیمت کل : 400ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه زمینهای ولیزاده

قیمت کل : 170ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه زمینهای مالکین

قیمت کل : 260ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه شهرک امام خمینی فاز 4

قیمت کل : 150ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه زمینهای ولیزاده

قیمت کل : 135ميليون

سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه شهرک امام خمینی فاز 4

قیمت کل : 300ميليون

سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه شهرک امام خمینی فاز 3

قیمت کل : 180ميليون

سن بنا , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک