جستجوی ملک

توجه: برای جستجوی ملک، وارد کردن همه گزینه ها ،اجباری نیست.

جستجو

نتایج جستجو(3096 مورد یافت شد)

دفتر کار جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

رهن : 15ميليون اجاره : 1.2ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 250ميليون رهن : 3ميليون اجاره : 450تومان

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

منزل ویلایی جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه میرزاکوچک خان

رهن : 20ميليون اجاره : 3.5ميليون

5 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

زمین باکاربری مسکونی وتجاری جهت فروش در بجنورد منطقه جاده تهران

قیمت کل : 900ميليون

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , دو ممر, ...

جزئیات ملک

منزل ویلایی جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه میرزاکوچک خان

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار و اداری جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

85متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 3.5ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 2.5ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, نما آجرسفال, ...

جزئیات ملک