جستجوی ملک

توجه: برای جستجوی ملک، وارد کردن همه گزینه ها ،اجباری نیست.

جستجو

نتایج جستجو(3220 مورد یافت شد)

منزل ویلایی جهت فروش در بجنورد منطقه پردیس

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه خ شهید بهشتی شمالی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.1ميليون

21متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه کمربندی مدرس

قیمت کل : 616ميليون

3 خواب 158متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه چهارطبقه, نما سنگ, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 50ميليون

100متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 600ميليون

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان تجاری جهت پیش فروش در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 580ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی شرقی

قیمت کل : 370ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک