جستجوی ملک

توجه: برای جستجوی ملک، وارد کردن همه گزینه ها ،اجباری نیست.

جستجو

نتایج جستجو(2817 مورد یافت شد)

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در بجنورد منطقه کمربندی مدرس

قیمت کل : 270ميليون

110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار و اداری جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 5تومان اجاره : 2ميليون

90متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 220ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه چهارطبقه, نما رومی, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 450ميليون

13متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 20ميليون اجاره : 700تومان

45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه چهارطبقه, نما سنگ, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 540ميليون رهن : 100ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه چهارطبقه, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در بجنورد منطقه امام خمینی شرقی

قیمت کل : 206ميليون رهن : 35ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه چهارطبقه, نما سنگ, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه کمربندی مدرس

رهن : 6ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در بجنورد منطقه کمربندی مدرس

قیمت کل : 5ميليارد

1000متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک