جستجوی ملک

توجه: برای جستجوی ملک، وارد کردن همه گزینه ها ،اجباری نیست.

جستجو

نتایج جستجو(2817 مورد یافت شد)

ویلایی جهت رهن در بجنورد منطقه امام خمینی شرقی

رهن : 35ميليون

3 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در بجنورد منطقه شریعتی شمالی

قیمت کل : 196ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه کمربندی مدرس

قیمت کل : 266ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه کمربندی مدرس

قیمت کل : 120ميليون

95متر متر مربع

سن بنا , طبقه هشتم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 20ميليون اجاره : 500تومان

80متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه خ شهید بهشتی شمالی

رهن : 4ميليون اجاره : 500تومان

16متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

47متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه کمربندی مدرس

رهن : 15ميليون اجاره : 400تومان

95متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 100ميليون اجاره : 22ميليون

750متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک