جستجوی ملک

توجه: برای جستجوی ملک، وارد کردن همه گزینه ها ،اجباری نیست.

جستجو

نتایج جستجو(2884 مورد یافت شد)

ویلایی جهت رهن در بجنورد منطقه امام خمینی غربی

رهن : 100ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه بلوار معلم

قیمت کل : 200ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در بجنورد منطقه خ شهید بهشتی جنوبی

قیمت کل : 1.3ميليارد رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

18متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار و اداری جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

130متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه امام خمینی شرقی

رهن : 15ميليون اجاره : 800تومان

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه یک طبقه, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی غربی

قیمت کل : 300ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 180ميليون

3 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, نما سنگ, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی غربی

قیمت کل : 226ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 100ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 330ميليون

3 خواب 133متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه پنج طبقه, نما سنگ, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک