جستجوی ملک

توجه: برای جستجوی ملک، وارد کردن همه گزینه ها ،اجباری نیست.

جستجو

نتایج جستجو(3220 مورد یافت شد)

ویلایی جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 1.5ميليارد

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه اول, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

35متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه بانک مسکن

قیمت کل : 1.175ميليارد

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

رهن : 10ميليون اجاره : 3.5ميليون

185متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 1.2ميليارد

400متر متر مربع

سن بنا 30سال , نما 3سانتی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 80ميليون

100متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 150ميليون

200متر متر مربع

سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک