جستجوی ملک

توجه: برای جستجوی ملک، وارد کردن همه گزینه ها ،اجباری نیست.

جستجو

نتایج جستجو(3096 مورد یافت شد)

ویلایی جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 875ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

سن بنا 20سال , سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار معلم

قیمت کل : 444ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 80تومان اجاره : 10تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه چهارطبقه, شرقی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ملک تجاری مسکونی جهت فروش در بجنورد منطقه امیریه جنوبی

قیمت کل : 1.83ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار و اداری جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5تومان

130متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه امیریه جنوبی

قیمت کل : 567ميليون

3 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار و اداری جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

75متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند سه دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه امام خمینی شرقی

قیمت کل : 3ميليارد

59متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک