جستجوی ملک

توجه: برای جستجوی ملک، وارد کردن همه گزینه ها ،اجباری نیست.

جستجو

نتایج جستجو(2817 مورد یافت شد)

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه شهرک امام خمینی فاز 1

قیمت کل : 144ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه شهرک امام خمینی فاز 1

قیمت کل : 139ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه شهرک امام خمینی فاز 2

قیمت کل : 102ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه دبیران 12

رهن : 5ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه شهرک امام خمینی فاز 2

قیمت کل : 167ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه شهرک امام خمینی فاز 1

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه شهرک امام خمینی فاز 3

قیمت کل : 140ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه مجتمع کارگاهی

قیمت کل : 120ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه شهرک امام خمینی فاز 1

قیمت کل : 145ميليون

123متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک