2طبقه روی پیلوت متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

سيستم نقشه دوطبقه-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 3.5ميليون

1.6ميليارد
املاک ایمان05832231717

27/05/1397جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه

600ميليون
املاک ایمان05832231717

15/12/1395جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

2خوابه

550ميليون
املاک ایمان05832231717

17/08/1395جزئیات