2طبقه روی پیلوت متراژ بين 120 تا 140 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 185متر-سيستم نقشه دوطبقه-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 2.5ميليون

625ميليون
املاک ایمان05832231717

28/09/1396جزئیات