2طبقه روی پیلوت متراژ بين 90 تا 100 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 16سال

1ميليارد
املاک ایمان05832231717

21/06/1397جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه پیلوت-زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه -سن بنا 15سال

700ميليون
املاک ایمان05832231717

30/05/1397جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 2سال

700ميليون
املاک ایمان05832231717

02/08/1396جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه -سن بنا 10سال

848ميليون
املاک ایمان05832231717

09/06/1396جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه پیلوت-زيربنا 140متر-سن بنا 18سال

املاک ایمان05832231717

01/06/1396جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

-طبقه اول-زيربنا 147متر- 2خوابه دو نبش جنوبی شرقی

640ميليون
املاک ایمان05832231717

10/02/1397جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

زيربنا 150مترغربی-سن بنا 10سال

1.8ميليون
املاک ایمان05832231717

10/02/1396جزئیات