2طبقه روی پیلوت متراژ بين 80 تا 90 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما رومی- 2خوابه -سن بنا 6سال

650ميليون
املاک ایمان05832231717

13/12/1396جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 125متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

510ميليون
املاک ایمان05832231717

19/01/1397جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

172ميليون
املاک ایمان05832231717

04/12/1395جزئیات