2طبقه روی پیلوت متراژ بين 70 تا 80 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سن بنا 12سال

700ميليون
املاک ایمان05832231717

03/08/1397جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه همکف-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 11سال

400ميليون
املاک ایمان05832231717

24/02/1397جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما سنگجنوبی-سن بنا 12سال

650ميليون
املاک ایمان05832231717

22/02/1397جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه دوم-زيربنا 77متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگشمالی-سن بنا 8سال

800ميليون
املاک ایمان05832231717

20/12/1396جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 97متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

135ميليون
املاک ایمان05832231717

05/12/1396جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 100متر-نما سنگجنوبی-سن بنا 4سال

325ميليون
املاک ایمان05832231717

17/10/1396جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 7سال

150ميليون
املاک ایمان05832231717

04/08/1396جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

-طبقه اول-زيربنا 90متر-نما سنگجنوبی

500ميليون
املاک ایمان05832231717

18/02/1396جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

240ميليون
املاک ایمان05832231717

04/10/1395جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

470ميليون
املاک ایمان05832231717

11/11/1395جزئیات