2 واحدی مستقل متراژ بين 80 تا 90 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

2 واحدی مستقل بجنورد به...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 16سال

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/02/1396جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد بل...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه غربی-سن بنا 6سال

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/10/1395جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد طا...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 10سال

450ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/02/1395جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد بل...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 8سال

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/01/1395جزئیات