کلنگی متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

کلنگی بجنورد طالقانی شر...

مالی- نوساز

میثم ۰۹۱۵۵۸۴۹۸۸۱

31/04/1397جزئیات

کلنگی بجنورد شرق سپاه

2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 1ميليون

200ميليون
محمد حسن خاوری09155844130

31/01/1397جزئیات

کلنگی بجنورد شهید فهمید...

قیمت متر مربع 3ميليون

1.5ميليارد
علي قدرتي فرد09151885431

26/08/1395جزئیات

کلنگی بجنورد فردوسی

-نما -1جنوبی

املاک ایمان05832231717

28/03/1395جزئیات