کلنگی متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

کلنگی بجنورد فردوسی

-نما -1جنوبی

املاک ایمان05832231717

28/03/1395جزئیات