مغازه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد نادرجنوبی

2.2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

29/08/1397جزئیات

مغازه امام خمینی غربی

2خوابه

650ميليون
املاک مرتضوی09155843116

19/08/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

250ميليون
املاک مرتضوی09155843116

13/08/1397جزئیات

مغازه 17شهریور شمالی

قیمت متر مربع 12.5ميليون

املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

مغازه بجنورد دور میدان ...

700ميليون
املاک ایمان05832231717

25/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

550ميليون
املاک ایمان05832231717

17/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

قیمت متر مربع 10ميليون

2.1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

15/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد هماگ

قیمت متر مربع 33تومان

800ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

3ميليارد
املاک ایمان05832231717

05/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد مجتمع طلای...

450ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد نیروگاه

850ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد صمدیه لباف...

400ميليون
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

750ميليون
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد دفاع مقدس

1.2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

27/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

15/05/1397جزئیات

مغازه طالقانی غربی

غربی

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

10/08/1394جزئیات

مغازه بجنورد شهرک امام ...

150ميليون
tabesh-09159774368-

30/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد ویلاشهر

125ميليون
tabesh-09159774368-

14/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

***

195ميليون
املاک ایمان05832231717

11/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

06/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد منطقه گلست...

1.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

05/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

02/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

قیمت متر مربع 65ميليون

1.7ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

02/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد 32متری شهد...

290ميليون
املاک ایمان05832231717

30/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

2.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

21/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد بانک مسکن

200ميليون
املاک مرتضوی09155843116

10/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

1.7ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

06/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد خیابان شهی...

طبقه سومجنوبی-سن بنا 14سال

1.4ميليارد
حسن کلاته09151842229

25/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد خیابان شهی...

طبقه سومجنوبی-سن بنا 14سال

1.4ميليارد
حسن کلاته09151842229

25/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

500ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ول...

140ميليون
tabesh-09159774368-

02/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

املاک ایمان05832231717

15/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

نما سنگ-سن بنا 8سال

1.7ميليارد
املاک ایمان05832231717

04/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد پاساژ ولیع...

220ميليون
املاک مرتضوی09155843116

02/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

360ميليون
املاک ایمان05832231717

26/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد قیام جنوبی...

180ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

750ميليون
املاک مرتضوی09155843116

21/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

**-قیمت متر مربع 5.5ميليون

1.485ميليارد
املاک ایمان05832231717

21/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

1.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

18/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد قیام

و نبش جنوبی-قیمت متر مربع 10ميليون

400ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/12/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

10ميليارد
املاک ایمان05832231717

12/12/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

1.2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

19/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ول...

132ميليون
tabesh-09159774368-

10/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد شهرک امام ...

140ميليون
tabesh-09159774368-

08/07/1392جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

-طبقه اول

200ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد پاساژ لادن...

-طبقه زیرزمین

190ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد هماگ

قیمت متر مربع 24ميليون

408ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد خیابان بهز...

و نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 0.001تومان

22ميليون
شور09155841953

21/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد پل منطقه

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد فردوسی (بع...

850ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/09/1396جزئیات