مغازه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش مرکز مشاورین املاک ایمان (تاسیس 1370)

مغازه بجنورد فردوسی

3م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

23/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

500ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ول...

140ميليون
tabesh-09159774368-

02/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

املاک ایمان05832231717

15/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

نما سنگ-سن بنا 8سال

1.7ميليارد
املاک ایمان05832231717

04/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد پاساژ ولیع...

220ميليون
املاک مرتضوی09155843116

02/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

360ميليون
املاک ایمان05832231717

26/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد قیام جنوبی...

180ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

600ميليون
املاک مرتضوی09155843116

21/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

**-قیمت متر مربع 5.5ميليون

1.485ميليارد
املاک ایمان05832231717

21/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

1.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

18/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد قیام

و نبش جنوبی-قیمت متر مربع 10ميليون

400ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/12/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

10ميليارد
املاک ایمان05832231717

12/12/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

1.2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

19/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ول...

132ميليون
tabesh-09159774368-

10/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد شهرک امام ...

140ميليون
tabesh-09159774368-

08/07/1392جزئیات

مغازه بجنورد تربیت(گلشن...

1.15ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

30/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

-طبقه اول

200ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد پاساژ لادن...

-طبقه زیرزمین

190ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد هماگ

قیمت متر مربع 24ميليون

408ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد پل منطقه

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد فردوسی (بع...

850ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد بلوار استق...

850ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

قیمت متر مربع 13ميليون

3.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

20/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

205ميليون
املاک ایمان05832231717

16/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه همکف

700ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد چمران

1.25ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

26/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

2.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

27/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد 17شهریور ش...

400ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

700ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد چمران

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

320ميليون
املاک ایمان05832231717

28/06/1396جزئیات

مغازه بجنورد فردوسی

200ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/06/1396جزئیات

مغازه بجنورد چمران

3ميليارد
املاک ایمان05832231717

18/08/1394جزئیات

مغازه بجنورد نادرجنوبی

500ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

1.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

14/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

1.2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

14/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

65ميليون
املاک ایمان05832231717

02/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد مجتمع کارگ...

250ميليون
tabesh-09159774368-

02/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد مجتمع کارگ...

150ميليون
tabesh-09159774368-

19/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد هماگ

قیمت متر مربع 19ميليون

400ميليون
املاک مرتضوی09155843116

19/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد شریعتی شما...

620ميليون
املاک مرتضوی09155843116

11/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد شهرداری قد...

قیمت متر مربع 6ميليون

600ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد کمربندی مد...

350ميليون
املاک ایمان05832231717

03/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه همکف***

210ميليون
املاک ایمان05832231717

20/03/1396جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

1.1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

17/03/1396جزئیات

مغازه منصور حصاری

320ميليون
املاک مرتضوی09155843116

11/03/1396جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ما...

شمالی

200ميليون
tabesh-09159774368-

22/02/1396جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

850ميليون
املاک ایمان05832231717

14/02/1396جزئیات

مغازه بجنورد مجتمع کارگ...

200ميليون
tabesh-09159774368-

10/02/1396جزئیات