مغازه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد طالقانی غر...

30م رهن 3.5ت اجاره
املاک ایمان05832231717

12/10/1397جزئیات

مغازه امیریه شمالی

3م رهن 1.2ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1397جزئیات

مغازه طالقانی شرقی

10م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1397جزئیات

مغازه طالقانی غربی

10م رهن 1.2ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1397جزئیات

مغازه امیریه جنوبی

املاک مرتضوی09155843116

12/10/1397جزئیات

مغازه شریعتی شمالی

15م رهن 2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1397جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

01/10/1397جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ول...

5م رهن 400ت اجاره
tabesh-09159774368-

28/09/1397جزئیات

مغازه امام خمینی شرقی

30م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

29/09/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه زیرزمین

3م رهن 550ت اجاره
املاک ایمان05832231717

27/09/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

5م رهن 2م اجاره
املاک ایمان05832231717

21/09/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

4م رهن 850ت اجاره
املاک ایمان05832231717

20/09/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

15م رهن 6م اجاره
املاک ایمان05832231717

19/09/1397جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ول...

2م رهن 300ت اجاره
tabesh-09159774368-

10/09/1397جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

2خوابه

5م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

23/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف

10م رهن 2.7م اجاره
املاک ایمان05832231717

03/09/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

10م رهن 2م اجاره
املاک ایمان05832231717

20/08/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

250ميليون
املاک مرتضوی09155843116

13/08/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

30م رهن 7م اجاره
املاک ایمان05832231717

13/08/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

1.2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

02/08/1397جزئیات

مغازه طالقانی شرقی

15م رهن 1.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

30/07/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

30م رهن 10م اجاره
املاک ایمان05832231717

24/07/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

50م رهن 10م اجاره
املاک ایمان05832231717

22/07/1397جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ول...

15م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

31/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف

28م رهن 3.7م اجاره
املاک ایمان05832231717

24/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

30م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/06/1397جزئیات

مغازه 32متری پارک شهر

سن بنا 5سال

15م رهن 1.3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

06/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ما...

2م رهن 400ت اجاره
tabesh-09159774368-

22/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین

10م رهن 1.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

28/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد بلوار استق...

قیمت متر مربع 10ميليون

1.3ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد قیام

8م رهن
املاک مرتضوی09155843116

27/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

10م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد قیام

30م رهن 8م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

16/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

15/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد میرزاکوچک ...

10م رهن 1.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

07/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد بلوار

20م رهن 3م اجاره
املاک ایمان05832231717

30/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد شریعتی جنو...

10م رهن 2.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد کمربندی مد...

5م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

12/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

60م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

21/10/1394جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

160م رهن 9م اجاره
املاک ایمان05832231717

04/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد بافت قدیم ...

25م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

24/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

5م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

23/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد شریعتی جنو...

5م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

05/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد 17شهریور ج...

50م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد پاساژ یوسف...

-طبقه زیرزمین

15م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

30م رهن 5م اجاره
املاک ایمان05832231717

29/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

جنوبی

50م رهن 4م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ما...

15م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

08/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

1م رهن 1ت اجاره
املاک ایمان05832231717

04/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

2م رهن 550ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

30/01/1397جزئیات