مغازه متراژ بين 140 تا 170 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 220متر

190م رهن 8م اجاره
املاک ایمان05832231717

14/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه اول-زيربنا 860متر

8.6ميليارد
املاک ایمان05832231717

09/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 600متر

12ميليارد
املاک ایمان05832231717

25/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

زيربنا 210متر-قیمت متر مربع 6ميليون

1.2ميليارد
املاک ایمان05832231717

22/06/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

طبقه همکف-زيربنا 270متر-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

17/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 280متر

800ميليون
املاک ایمان05832231717

14/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-زيربنا 240متر

6ميليارد
املاک ایمان05832231717

17/11/1395جزئیات