مغازه متراژ بين 80 تا 90 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 120متر

20م رهن 4ت اجاره
املاک ایمان05832231717

20/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

زيربنا 125متر- نوساز -قیمت متر مربع 15تومان

30م رهن 7م اجاره
املاک ایمان05832231717

02/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 110متر

8م رهن 3م اجاره
املاک ایمان05832231717

31/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 105متر

10م رهن 1.8م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 110متر

املاک ایمان05832231717

30/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

-زيربنا 120متر

10م رهن 3.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

06/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد شهرک صنعتی...

-زيربنا 120متر

2م رهن 550ت اجاره
tabesh-09159774368-

17/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 120متر

3م رهن 1.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

07/03/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 112متر

2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

17/06/1395جزئیات