مستغلات متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مستغلات بجنورد طالقانی ...

سن بنا 12سال

2ميليارد
املاک ایمان05832231717

25/09/1397جزئیات

مستغلات بجنورد طالقانی ...

قیمت متر مربع 13تومان

1.1ميليارد
املاک ایمان05832231717

05/09/1397جزئیات

مستغلات بجنورد کمربندی ...

قیمت متر مربع 4ميليون

املاک ایمان05832231717

05/06/1397جزئیات

مستغلات بجنورد امام خمی...

10م اجاره
املاک ایمان05832231717

31/02/1397جزئیات

مستغلات بجنورد امام خمی...

-طبقه همکف-سيستم نقشه چهارطبقه

5ميليارد
املاک ایمان05832231717

10/02/1397جزئیات

مستغلات بجنورد خ شهید ب...

2ميليارد
املاک ایمان05832231717

03/02/1397جزئیات

مستغلات بجنورد امام خمی...

طبقه اول-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 6ميليون

1.6ميليارد
املاک ایمان05832231717

08/01/1397جزئیات

مستغلات بجنورد کمربندی ...

قیمت متر مربع 6ميليون

2ميليارد
املاک ایمان05832231717

07/12/1396جزئیات

مستغلات بجنورد طالقانی ...

املاک ایمان05832231717

26/05/1396جزئیات

مستغلات بجنورد طالقانی ...

-نما سنگ

1.45ميليارد
املاک ایمان05832231717

19/04/1396جزئیات

مستغلات بجنورد طالقانی ...

شرقی

4.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

23/05/1396جزئیات