زمین متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زمین بجنورد طالقانی غرب...

قیمت متر مربع 10ميليون

7ميليارد
املاک ایمان05832231717

25/10/1397جزئیات

زمین جاده باباامان

املاک مرتضوی09155843116

12/10/1397جزئیات

زمین بجنورد طالقانی شرق...

نوبی-قیمت متر مربع 2.2ميليون

682ميليون
املاک ایمان05832231717

05/10/1397جزئیات

زمین بجنورد طالقانی غرب...

قیمت متر مربع 4ميليون

1.1ميليارد
املاک ایمان05832231717

02/10/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

160ميليون
tabesh-09159774368-

30/09/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

278ميليون
tabesh-09159774368-

30/09/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

210ميليون
tabesh-09159774368-

30/09/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای پزش...

165ميليون
tabesh-09159774368-

30/09/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

250ميليون
tabesh-09159774368-

28/09/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

160ميليون
tabesh-09159774368-

28/09/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

500ميليون
tabesh-09159774368-

28/09/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای پزش...

150ميليون
tabesh-09159774368-

28/09/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک حکمت

130ميليون
tabesh-09159774368-

26/09/1397جزئیات

زمین بجنورد خیابان 17 ش...

240ميليون
tabesh-09159774368-

26/09/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

160ميليون
tabesh-09159774368-

26/09/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

445ميليون
tabesh-09159774368-

25/09/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

شمالی

400ميليون
tabesh-09159774368-

23/09/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

205ميليون
tabesh-09159774368-

23/09/1397جزئیات

زمین بجنورد طالقانی شرق...

2ميليارد
املاک ایمان05832231717

22/09/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

170ميليون
tabesh-09159774368-

19/09/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

190ميليون
tabesh-09159774368-

19/09/1397جزئیات

زمین بجنورد طالقانی شرق...

300ميليون
املاک ایمان05832231717

20/09/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

جنوبی

220ميليون
tabesh-09159774368-

10/09/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

140ميليون
tabesh-09159774368-

28/08/1397جزئیات

زمین بجنورد مجتمع کارگا...

200ميليون
tabesh-09159774368-

21/08/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

200ميليون
tabesh-09159774368-

21/08/1397جزئیات

زمین بجنورد چهارراه باس...

قیمت متر مربع 25ميليون

6.25ميليارد
املاک ایمان05832231717

12/09/1397جزئیات

زمین بجنورد 32متری شهرب...

مالی-قیمت متر مربع 3ميليون

1ميليارد
املاک ایمان05832231717

11/09/1397جزئیات

زمین بجنورد خ شهید بهشت...

طبقه همکفجنوبی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 2.7ميليون

1.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

27/08/1397جزئیات

زمین بجنورد امام خمینی ...

قیمت متر مربع 6ميليون

1.8ميليارد
املاک ایمان05832231717

26/08/1397جزئیات

زمین بجنورد جوادی

نوساز

شکاری09915795914

25/08/1397جزئیات

زمین بجنورد بلوار معلم

قیمت متر مربع 1.2ميليون

444ميليون
املاک ایمان05832231717

20/08/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک حکمت

130ميليون
tabesh-09159774368-

09/08/1397جزئیات

زمین بجنورد طالقانی غرب...

3.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

13/08/1397جزئیات

زمین بجنورد طالقانی غرب...

رقی-قیمت متر مربع 5ميليون

2.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

13/08/1397جزئیات

زمین بجنورد طالقانی غرب...

قیمت متر مربع 3.5ميليون

1.22ميليارد
املاک ایمان05832231717

12/08/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

260ميليون
tabesh-09159774368-

07/08/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای پزش...

155ميليون
tabesh-09159774368-

07/08/1397جزئیات

زمین بجنورد نیم فاز

140ميليون
tabesh-09159774368-

07/08/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

300ميليون
tabesh-09159774368-

22/04/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

tabesh-09159774368-

03/08/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

tabesh-09159774368-

03/08/1397جزئیات

زمین بجنورد ویلاشهر

190ميليون
tabesh-09159774368-

02/08/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

240ميليون
tabesh-09159774368-

01/08/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

140ميليون
tabesh-09159774368-

29/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

330ميليون
tabesh-09159774368-

23/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

130ميليون
tabesh-09159774368-

23/07/1397جزئیات

زمین بجنورد پشت سوله

140ميليون
tabesh-09159774368-

22/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ضیغ...

105ميليون
tabesh-09159774368-

21/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

190ميليون
tabesh-09159774368-

21/07/1397جزئیات