زمین متراژ بين 80 تا 90 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زمین بجنورد شهرک امام خ...

-زيربنا 105متر

150ميليون
tabesh-09159774368-

30/02/1393جزئیات