دفتر کار و اداری متراژ بين 80 تا 90 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 3خوابه - نوساز

130م رهن 300ت اجاره
املاک ایمان05832231717

05/08/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه سوم-زيربنا 120متر

20م رهن 1.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

30/07/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه

25م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

27/06/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه اول-زيربنا 120متر

50م رهن 600ت اجاره
املاک ایمان05832231717

27/06/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

5م رهن 1.4م اجاره
املاک ایمان05832231717

07/12/1396جزئیات