آپارتمان متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد طالقانی...

-سيستم نقشه دوبلکس

1.1ميليارد
املاک ایمان05832231717

07/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

نوبی- نوساز

tabesh-09159774368-

28/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد باغ روس...

100ميليون
tabesh-09159774368-

11/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه

320ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

مالی-قیمت متر مربع 70تومان

70ميليون
tabesh-09159774368-

23/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

24ميليون
tabesh-09159774368-

11/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه پنجم- 3خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 1.5تومان

354ميليون
املاک ایمان05832231717

12/02/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-سيستم نقشه پنج طبقه- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.2ميليون

512ميليون
املاک ایمان05832231717

13/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

-طبقه سوم

105ميليون
املاک ایمان05832231717

05/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم- 2خوابه - نوساز

150ميليون
املاک ایمان05832231717

03/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

املاک ایمان05832231717

19/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

380ميليون
املاک ایمان05832231717

07/02/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

3خوابه شرقی-قیمت متر مربع 2.3ميليون

294ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/02/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه اول- 2خوابه -قیمت متر مربع 1ميليون

113ميليون
املاک ایمان05832231717

22/12/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه همکف- 2خوابه دو نبش شمالی شرقی- نوساز

255ميليون
املاک ایمان05832231717

22/12/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

2خوابه سه نبش-قیمت متر مربع 2ميليون

240ميليون
املاک مرتضوی09155843116

31/04/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام شم...

3خوابه غربی-قیمت متر مربع 1.85ميليون

259ميليون
املاک مرتضوی09155843116

15/04/1394جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

نما سنگ- 2خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 1.1ميليون

95ميليون
tabesh-09159774368-

21/06/1394جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -قیمت متر مربع 1.1ميليون

110ميليون
tabesh-09159774368-

25/06/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد نیم فاز...

-طبقه اول-نما سنگ

250ميليون
tabesh-09159774368-

17/06/1392جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

tabesh-09159774368-

18/11/1391جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

100ميليون
tabesh-09159774368-

17/09/1390جزئیات

آپارتمان بجنورد م شهدای...

-نما 221- 2خوابه شمالی

500ميليون

24/06/1395جزئیات

آپارتمان اسفراین شهرک ج...

طبقه دوم-سيستم نقشه 4طبقه-نما 221- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 3سال

30ميليون
مصطفی مهربانی09398508007

27/05/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

مالی- نوساز -قیمت متر مربع 0.01تومان

0.012تومان
tabesh-09159774368-

30/03/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک حک...

شمالی

60ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/01/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد میرزاکو...

3خوابه شمالی-قیمت متر مربع 2.5ميليون

375ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/01/1395جزئیات