آپارتمان متراژ بين 120 تا 140 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد طالقانی...

-طبقه چهارم-زيربنا 200متر

150م رهن
املاک ایمان05832231717

16/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد میرزاکو...

طبقه سوم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.7ميليون

846ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/09/1397جزئیات

آپارتمان 17شهریور شمال...

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 4خوابه

املاک مرتضوی09155843116

18/09/1397جزئیات

آپارتمان قیام

طبقه چهارم-زيربنا 200متر- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 5.5تومان

املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 4.2ميليون

840ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.6ميليون

520ميليون
املاک ایمان05832231717

03/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه پنجم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 3ميليون

600ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 190متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 4ميليون

760ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالبانی...

طبقه سوم-زيربنا 200متر-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز

رضایی09153843961

23/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 198متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 2.7ميليون

540ميليون
املاک مرتضوی09155843116

05/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه چهارم-زيربنا 187متر-قیمت متر مربع 3ميليون

560ميليون
املاک ایمان05832231717

31/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد خ شهید ...

طبقه چهارم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 4خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

500ميليون
املاک ایمان05832231717

23/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.2ميليون

640ميليون
املاک ایمان05832231717

08/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد خ شهید ...

طبقه چهارم-زيربنا 195متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

487ميليون
املاک ایمان05832231717

03/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 196متر-قیمت متر مربع 2.15ميليون

421ميليون
املاک ایمان05832231717

28/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد منبع آب...

طبقه چهارم-زيربنا 185متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 2.3ميليون

425ميليون
املاک مرتضوی09155843116

23/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد صمدیه ل...

طبقه اول-زيربنا 181متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

452ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 185متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

900ميليون
املاک ایمان05832231717

23/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 188متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.6ميليون

300ميليون
املاک ایمان05832231717

29/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد صمدیه ل...

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2.4ميليون

480ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه پنجم-زيربنا 185متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه غربی- نوساز -قیمت متر مربع 2.4ميليون

444ميليون
املاک ایمان05832231717

12/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه پنجم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.8ميليون

560ميليون
املاک ایمان05832231717

07/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 195متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

487ميليون
املاک ایمان05832231717

28/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ با ترکیب آجر- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.4ميليون

480ميليون
املاک ایمان05832231717

05/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه چهارطبقه- نوساز -قیمت متر مربع 2.25ميليون

450ميليون
املاک ایمان05832231717

30/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی ...

طبقه اول-زيربنا 185متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه دو ممر- نوساز -قیمت متر مربع 2.3ميليون

425ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه پنجم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه - نوساز

600ميليون
املاک ایمان05832231717

13/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه دوم-زيربنا 190متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 1.9ميليون

360ميليون
املاک ایمان05832231717

08/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه سوم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.274ميليارد
املاک ایمان05832231717

10/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد کوی معل...

زيربنا 200متر- 2خوابه

املاک ایمان05832231717

27/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

زيربنا 180متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2ميليون

املاک ایمان05832231717

20/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام جن...

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2ميليون

400ميليون
املاک مرتضوی09155843116

19/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 186متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.2ميليون

390ميليون
املاک ایمان05832231717

01/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 187متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.7ميليون

448ميليون
املاک ایمان05832231717

31/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 197متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.7ميليون

335ميليون
املاک ایمان05832231717

03/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2.4ميليون

480ميليون
املاک ایمان05832231717

08/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

زيربنا 200متر- 4خوابه - نوساز

480ميليون
املاک ایمان05832231717

31/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

زيربنا 181متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.5تومان

453.7ميليون
املاک ایمان05832231717

31/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 188متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما 3سانتی- 3خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 2.4ميليون

450ميليون
املاک ایمان05832231717

10/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه دونبش شمالی غربی- نوساز -قیمت متر مربع 3.2ميليون

640ميليون
املاک ایمان05832231717

10/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد صمدیه ل...

طبقه اول-زيربنا 190متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شرقی- نوساز -قیمت متر مربع 2.2ميليون

418ميليون
املاک مرتضوی09155843116

28/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد نادرجنو...

طبقه اول-زيربنا 184متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3ميليون

550ميليون
املاک مرتضوی09155843116

01/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد 32متری ...

طبقه سوم-زيربنا 200متر- 4خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.2ميليون

440ميليون
املاک ایمان05832231717

30/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 178متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.95تومان

341ميليون
املاک ایمان05832231717

19/07/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد کوی معل...

طبقه چهار-زيربنا 189متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما 223- 3خوابه - نوساز

تقی زاده09151875281

16/05/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد کوی معل...

طبقه چهار-زيربنا 189متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما 223- 3خوابه - نوساز

تقی زاده09151875281

16/05/1395جزئیات