آپارتمان متراژ بين 100 تا 120 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 170متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.2ميليون

700ميليون
املاک ایمان05832231717

13/08/1397جزئیات

آپارتمان امیریه جنوبی

طبقه چهارم-زيربنا 165متر- 15خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 4ميليون

648ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهربازی...

زيربنا 158متر- 3خوابه - نوساز

100م رهن
املاک مرتضوی09155843116

18/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4ميليون

640ميليون
املاک ایمان05832231717

31/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه ششم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه 8طبقه- 3خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 2.1ميليون

357ميليون
املاک ایمان05832231717

27/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 3خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 2ميليون

320ميليون
املاک ایمان05832231717

22/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد جنت

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.8ميليون

450ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 155متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2.6ميليون

403ميليون
املاک ایمان05832231717

17/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 32متری ...

طبقه دوم-زيربنا 157متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 5سال

440ميليون
املاک ایمان05832231717

11/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 3ميليون

480ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 156متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 3ميليون

470ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه اول-زيربنا 165متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.2ميليون

363ميليون
املاک ایمان05832231717

26/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه هفتم-زيربنا 157متر- 3خوابه دو نبش شمالی شرقی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.6تومان

25.254ميليارد
املاک ایمان05832231717

11/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.1ميليون

350ميليون
املاک ایمان05832231717

06/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کوی پلی...

طبقه اول-زيربنا 175متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 2.4ميليون

420ميليون
املاک مرتضوی09155843116

21/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 32متری ...

طبقه اول-زيربنا 164متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1.9ميليون

305ميليون
املاک ایمان05832231717

01/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 170متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه شرقی- نوساز -قیمت متر مربع 3ميليون

510ميليون
املاک ایمان05832231717

05/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار گ...

طبقه دوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما 3سانتی- 3خوابه شمالی- نوساز

1.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

23/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد جنت

طبقه چهارم-زيربنا 151متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 1.7ميليون

256ميليون
املاک مرتضوی09155843116

01/09/1394جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.2ميليون

374ميليون
املاک مرتضوی09155843116

23/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه سوم-زيربنا 161متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 3.8ميليون

611ميليون
املاک مرتضوی09155843116

13/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

املاک ایمان05832231717

12/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بسیج

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.8ميليون

448ميليون
املاک مرتضوی09155843116

05/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 175متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.1ميليون

367ميليون
املاک ایمان05832231717

04/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.3ميليون

550ميليون
املاک ایمان05832231717

18/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه دوم-زيربنا 175متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.2ميليون

385ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 2ميليون

320ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد نادرجنو...

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 3ميليون

510ميليون
املاک مرتضوی09155843116

21/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

زيربنا 175متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 3ميليون

732ميليون
املاک ایمان05832231717

04/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد پل منطق...

طبقه اول-زيربنا 152متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه دو ممر-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

228ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

زيربنا 160متر- 3خوابه *- نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

املاک ایمان05832231717

13/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 175متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.75ميليون

480ميليون
املاک ایمان05832231717

09/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد ناوک

طبقه ششم-زيربنا 167متر- 3خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

250ميليون
املاک ایمان05832231717

24/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 170متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه غربی- نوساز -قیمت متر مربع 2.2ميليون

374ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 155متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.35تومان

364ميليون
املاک ایمان05832231717

23/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بافت قد...

طبقه اول-زيربنا 160متر-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 1تومان

170ميليون
tabesh-09159774368-

08/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 175متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.2ميليون

385ميليون
املاک ایمان05832231717

07/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهربازی...

طبقه پنجم-زيربنا 164متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 2ميليون

320ميليون
املاک مرتضوی09155843116

17/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد ناوک

طبقه هفتم-زيربنا 157متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.6ميليون

251ميليون
املاک مرتضوی09155843116

17/02/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه دوم-زيربنا 153متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 2.3ميليون

351ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/01/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 152متر- 3خوابه

املاک ایمان05832231717

16/12/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد نادرجنو...

طبقه سوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه جنوبی-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 1.75ميليون

280ميليون
املاک مرتضوی09155843116

09/11/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 1.8ميليون

288ميليون
املاک مرتضوی09155843116

06/11/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 155متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

186ميليون
tabesh-09159774368-

10/11/1392جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 2ميليون

320ميليون
املاک مرتضوی09155843116

17/06/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه سوم-زيربنا 155متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2ميليون

310ميليون
املاک مرتضوی09155843116

06/03/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد بانک مس...

طبقه دوم-زيربنا 151متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2ميليون

302ميليون
املاک مرتضوی09155843116

09/02/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه سوم-زيربنا 155متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شرقی- نوساز -قیمت متر مربع 2ميليون

310ميليون
املاک مرتضوی09155843116

19/01/1395جزئیات