آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه پنجم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 6ميليون

900ميليون
املاک ایمان05832231717

25/10/1397جزئیات

آپارتمان نادرجنوبی

طبقه اول-زيربنا 135متر- 3خوابه غربی- نوساز -قیمت متر مربع 4.65ميليون

املاک مرتضوی09155843116

12/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه سوم-زيربنا 132متر- 3خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 2.2ميليون

290ميليون
املاک ایمان05832231717

05/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز

80م رهن
املاک ایمان05832231717

20/09/1397جزئیات

آپارتمان 32متری پارک ش...

طبقه چهارم-زيربنا 136متر- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 3.2تومان

املاک مرتضوی09155843116

18/09/1397جزئیات

آپارتمان فردوسی (بعد ا...

طبقه اول-زيربنا 130متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.5ميليون

455ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی ...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3ميليون

420ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

10م رهن 1.6م اجاره
املاک ایمان05832231717

03/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

675ميليون
املاک ایمان05832231717

28/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.3ميليون

645ميليون
املاک ایمان05832231717

27/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 16متری ...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4.5ميليون

630ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد منطقه گ...

طبقه اول-زيربنا 138متر- 2خوابه - نوساز

400ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 126متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.5ميليون

567ميليون
املاک مرتضوی09155843116

19/08/1397جزئیات

آپارتمان قیام

طبقه اول-زيربنا 140متر- نوساز -قیمت متر مربع 3.6ميليون

املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 130متر

120ميليون
tabesh-09159774368-

02/11/1391جزئیات

آپارتمان امیریه جنوبی

طبقه اول-زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز

املاک مرتضوی09155843116

20/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 135متر- 3خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 4.2ميليون

570ميليون
املاک مرتضوی09155843116

19/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 4ميليون

600ميليون
املاک ایمان05832231717

02/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 135متر- 3خوابه -سن بنا 6سال

320ميليون
املاک مرتضوی09155843116

06/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 3خوابه

15م رهن 2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه -سن بنا 7سال

20م رهن 750ت اجاره
املاک ایمان05832231717

07/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کوی بهد...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 1سال

tabesh-09159774368-

13/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

700ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه -سن بنا 4سال

95م رهن
املاک ایمان05832231717

30/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه سوم-زيربنا 147متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 2.5ميليون

367ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 147متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ وسوفالجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2.8ميليون

411ميليون
ابراهیمی09153729332

23/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد صمدیه ل...

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2.4ميليون

360ميليون
املاک مرتضوی09155843116

10/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه سوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه شرقی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

املاک ایمان05832231717

01/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 139متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه غربی- نوساز -قیمت متر مربع 2.4ميليون

334ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/02/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 2.5ميليون

350ميليون
املاک ایمان05832231717

23/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه پنجم-زيربنا 134متر-نما سنگجنوبی-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 220ميليون

3ميليارد
قربانپور09153860209

10/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.9ميليون

266ميليون
املاک ایمان05832231717

06/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 135متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 12سال

80م رهن
املاک ایمان05832231717

29/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه اول-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 1.8ميليون

243ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 5سال

600ميليون
tabesh-09159774368-

05/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 132متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

185ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 132متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

185ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 131متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 2.7ميليون

354ميليون
املاک مرتضوی09155843116

12/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 132متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

185ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 150متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 1.9ميليون

285ميليون
املاک ایمان05832231717

12/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 4ميليون

560ميليون
املاک ایمان05832231717

27/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 139متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 2.2ميليون

300ميليون
املاک ایمان05832231717

25/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 3.8ميليون

550ميليون
املاک ایمان05832231717

02/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 135متر- 3خوابه

املاک ایمان05832231717

09/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه اول-زيربنا 132متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 2.8ميليون

370ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 132متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3ميليون

397ميليون
املاک ایمان05832231717

26/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه اول-زيربنا 149متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ وسوفالشمالی- نوساز -قیمت متر مربع 1.35ميليون

200ميليون
مصطفی ارکی09150945441

24/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه پنجم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.2ميليون

480ميليون
املاک ایمان05832231717

26/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 17 شهری...

طبقه سوم-زيربنا 142متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ وسوفال- 3خوابه جنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.8ميليون

255ميليون
ارزمانی09151881390

18/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه سوم-زيربنا 127متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.9ميليون

241ميليون
املاک ایمان05832231717

13/10/1396جزئیات