آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد قیام جن...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ وسوفال- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 0.32تومان

صداقت09154553931

20/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 110متر-قیمت متر مربع 5.2ميليون

570ميليون
املاک ایمان05832231717

24/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه اول-زيربنا 117متر-سيستم نقشه چهارطبقه- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 3.6ميليون

421ميليون
املاک ایمان05832231717

18/10/1397جزئیات

آپارتمان شریعتی جنوبی

طبقه چهارم-زيربنا 110متر- 3خوابه - نوساز

130م رهن
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1397جزئیات

آپارتمان 17شهریور جنوب...

طبقه سوم-زيربنا 117متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی- نوساز

430ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/08/1397جزئیات

آپارتمان امام خمینی شر...

طبقه اول-زيربنا 115متر- 2خوابه - نوساز

املاک مرتضوی09155843116

03/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 115متر-قیمت متر مربع 4.8ميليون

552ميليون
املاک ایمان05832231717

08/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد هفده شه...

طبقه سوم-زيربنا 117متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگدو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 3.8ميليون

440ميليون
Leila Nikseresht09907380718

09/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد سرتیپ ن...

طبقه دوم-زيربنا 107متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 4ميليون

428ميليون
املاک مرتضوی09155843116

21/04/1396جزئیات

آپارتمان امام خمینی شر...

طبقه دوم-زيربنا 107متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.5تومان

480ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 105متر-قیمت متر مربع 4.7ميليون

493ميليون
املاک ایمان05832231717

20/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 102متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 4.2ميليون

428ميليون
املاک ایمان05832231717

19/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 107متر-نما رومی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.5تومان

480ميليون
املاک ایمان05832231717

15/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه سوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

200ميليون
tabesh-09159774368-

11/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 2.2ميليون

240ميليون
tabesh-09159774368-

07/09/1397جزئیات

آپارتمان قیام

طبقه اول-زيربنا 103متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

290ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه پنجم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.5ميليون

437ميليون
املاک مرتضوی09155843116

28/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 118متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

60م رهن 200ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

19/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهید به...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 3.5ميليون

385ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/08/1397جزئیات

آپارتمان 17شهریور جنوب...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی- نوساز

70م رهن
املاک مرتضوی09155843116

24/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 113متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

250ميليون
tabesh-09159774368-

09/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

195ميليون
tabesh-09159774368-

01/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 112متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

338ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/07/1397جزئیات

آپارتمان امام خمینی غر...

طبقه سوم-زيربنا 107متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع کارشناسي

املاک مرتضوی09155843116

28/07/1397جزئیات

آپارتمان قیام

طبقه اول-زيربنا 103متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.5ميليون

540ميليون
املاک ایمان05832231717

25/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

650ميليون
املاک ایمان05832231717

23/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 118متر- نوساز -قیمت متر مربع 3.6ميليون

354ميليون
املاک ایمان05832231717

22/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 6سال

60م رهن
املاک ایمان05832231717

21/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

225ميليون
tabesh-09159774368-

19/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

250ميليون
tabesh-09159774368-

03/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

218ميليون
tabesh-09159774368-

01/06/1394جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 118متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

70م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

19/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 117متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 17سال

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

05/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 107متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

200ميليون
tabesh-09159774368-

25/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه چهارم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما 3سانتی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

625ميليون
املاک ایمان05832231717

25/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 113متر- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 3.5ميليون

400ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه دوم-زيربنا 103متر- 2خوابه -سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 2.7ميليون

278ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 32متری ...

طبقه سوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 10سال

240ميليون
املاک ایمان05832231717

31/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه سوم-زيربنا 118متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 1.8ميليون

212ميليون
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد منطقه گ...

-طبقه سوم-زيربنا 120متر

600ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-قیمت متر مربع 4ميليون

480ميليون
املاک ایمان05832231717

22/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 2.5ميليون

262ميليون
املاک ایمان05832231717

10/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 3ميليون

345ميليون
املاک مرتضوی09155843116

05/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

174ميليون
tabesh-09159774368-

28/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه سوم-زيربنا 108متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 2.1ميليون

226ميليون
املاک ایمان05832231717

23/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه سوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال

156ميليون
tabesh-09159774368-

14/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد ساختمان...

طبقه چهارم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

106ميليون
tabesh-09159774368-

16/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما ندارد- 2خوابه -سن بنا 12سال

300ميليون
املاک ایمان05832231717

28/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد برنجی

طبقه اول-زيربنا 117متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 8سال

1.65ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

17/11/1394جزئیات