آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان فردوسی

زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

5م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 105متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 6سال

50م رهن 200ت اجاره
املاک ایمان05832231717

19/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

10م رهن 1.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

15/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما آجرسفال- 2خوابه -سن بنا 18سال

10م رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

13/08/1397جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

طبقه چهارم-زيربنا 106متر- 2خوابه

55م رهن
املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آهنی قدیمی-سن بنا 5سال

5م رهن 1.3م اجاره
املاک ایمان05832231717

07/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد میرزاکو...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 5سال

25م رهن 1.2ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

05/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه ***-سن بنا 9سال

10م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

05/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

10م رهن 600ت اجاره
tabesh-09159774368-

28/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال

15م رهن 450ت اجاره
tabesh-09159774368-

26/07/1397جزئیات

آپارتمان طالقانی شرقی

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه

10م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

طبقه دوم-زيربنا 116متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

5م رهن 1.3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 15سال

20م رهن 650ت اجاره
املاک ایمان05832231717

22/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 6سال

60م رهن
املاک ایمان05832231717

21/07/1397جزئیات

آپارتمان شهید بهشتی جن...

طبقه سوم-زيربنا 113متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

10م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 121متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

169ميليون
املاک مرتضوی09155843116

19/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه سوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی-سن بنا 4سال

6م رهن 700ت اجاره
tabesh-09159774368-

05/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 115متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال

25م رهن 50ت اجاره
tabesh-09159774368-

22/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 2ميليون

240ميليون
املاک مرتضوی09155843116

19/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 118متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

70م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

19/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه چهارطبقه- 2خوابه -سن بنا 8سال

90م رهن
املاک ایمان05832231717

18/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سن بنا 4سال

15م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

04/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 10سال

20م رهن 600ت اجاره
املاک ایمان05832231717

01/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد میرزاکو...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 5سال

25م رهن 1.2ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

17/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

30م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

11/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

80م رهن 10م اجاره
املاک ایمان05832231717

10/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

6م رهن 750ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد نادرجنو...

طبقه سوم-زيربنا 120متر- 2خوابه

15م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهید به...

زيربنا 110متر- 2خوابه

10م رهن 900ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 2.5ميليون

262ميليون
املاک ایمان05832231717

10/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

5م رهن 1.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

08/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

20م رهن 1.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

07/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

-طبقه دوم-زيربنا 110متر

5م رهن 1.2م اجاره
املاک ایمان05832231717

23/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

8م رهن 450ت اجاره
tabesh-09159774368-

14/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

5م رهن 500ت اجاره
tabesh-09159774368-

11/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 115متردو نبش شمالی شرقی-سن بنا 2سال

15م رهن 1م اجاره
املاک ایمان05832231717

13/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

20م رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

10/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 125متر- نوساز

tabesh-09159774368-

31/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال

5م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

10/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 1سال

5م رهن 400ت اجاره
tabesh-09159774368-

08/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد خ چمران...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

40م رهن 100ت اجاره
املاک ایمان05832231717

04/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

10م رهن 600ت اجاره
املاک ایمان05832231717

02/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما 3سانتی- 2خوابه -سن بنا 6سال

15ت رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

26/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

10م رهن 550ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

5م رهن 500ت اجاره
tabesh-09159774368-

16/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد میدان ت...

طبقه اول-زيربنا 120متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

15م رهن 600ت اجاره
املاک ایمان05832231717

15/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 110متر-نما سنگ- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1تومان

120ميليون
tabesh-09159774368-

25/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

5م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

21/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد زایشگاه...

طبقه همکف-زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 10سال

7م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

10/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه سوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال

25م رهن 150ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

06/10/1396جزئیات