آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد طالقانی...

-طبقه دوم-زيربنا 110متر

5م رهن 1.2م اجاره
املاک ایمان05832231717

23/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

8م رهن 450ت اجاره
tabesh-09159774368-

14/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

5م رهن 500ت اجاره
tabesh-09159774368-

11/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

70م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

30/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 115متردو نبش شمالی شرقی-سن بنا 2سال

15م رهن 1م اجاره
املاک ایمان05832231717

13/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

20م رهن 1م اجاره
املاک ایمان05832231717

10/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 125متر- نوساز

tabesh-09159774368-

31/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد دبیران ...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

5م رهن 400ت اجاره
tabesh-09159774368-

14/12/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه چهارم-زيربنا 103متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 2ميليون

206ميليون
املاک ایمان05832231717

10/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال

5م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

10/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 1سال

5م رهن 400ت اجاره
tabesh-09159774368-

08/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد خ چمران...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

40م رهن 100ت اجاره
املاک ایمان05832231717

04/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

10م رهن 600ت اجاره
املاک ایمان05832231717

02/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما 3سانتی- 2خوابه -سن بنا 6سال

15ت رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

26/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

10م رهن 550ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

5م رهن 500ت اجاره
tabesh-09159774368-

16/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد میدان ت...

طبقه اول-زيربنا 120متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

15م رهن 600ت اجاره
املاک ایمان05832231717

15/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 110متر-نما سنگ- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1تومان

120ميليون
tabesh-09159774368-

25/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 5سال

10م رهن 1.2م اجاره
املاک ایمان05832231717

17/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه چهارطبقه- 2خوابه -سن بنا 10سال

700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

29/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 10سال

40م رهن 500ت اجاره
املاک ایمان05832231717

12/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

5م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

21/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 5سال

20م رهن 400ت اجاره
املاک ایمان05832231717

18/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد زایشگاه...

طبقه همکف-زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 10سال

7م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

10/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه سوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال

25م رهن 150ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

06/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بهزیستی...

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

10م رهن 550ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

23/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال

5م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

09/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما 3سانتی- 2خوابه -سن بنا 10سال

5م رهن 1م اجاره
املاک ایمان05832231717

01/09/1396جزئیات

آپارتمان طالقانی شرقی

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه

10م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 12سال

10م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

16/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه اول-زيربنا 107متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز

50م رهن 200ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 7سال

20م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

12/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه - نوساز

30م رهن
املاک مرتضوی09155843116

21/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد سیدی(نو...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 7سال

57م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

09/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

10م رهن 850ت اجاره
املاک ایمان05832231717

09/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

8م رهن 350ت اجاره
tabesh-09159774368-

19/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه دو نبش شمالی- نوساز

60م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

10/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

-طبقه اول-زيربنا 120متر

10م رهن 850ت اجاره
املاک ایمان05832231717

02/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 6سال

20م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

19/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک حک...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

12م رهن 70ت اجاره
tabesh-09159774368-

23/03/1394جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 102متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 1.3ميليون

132ميليون
املاک مرتضوی09155843116

20/09/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 8سال

10م رهن 550ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

03/09/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال

60م رهن
املاک مرتضوی09155843116

22/08/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه شرقی-سن بنا 10سال

5م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

15/07/1395جزئیات

آپارتمان طالقانی شرقی

طبقه سوم-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

5م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

03/06/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال

10م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

03/05/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 110متر-نما آجر گری- 1خوابه

2م رهن 450ت اجاره
tabesh-09159774368-

29/04/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد پشت ناو...

طبقه همکف-زيربنا 107متر-سيستم نقشه یک طبقه-نما 221- 2خوابه غربی-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 1ميليون

110ميليون
املاک ایمان05832231717

29/04/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد دانشگاه...

طبقه اول-زيربنا 106متر-نما رومی- 2خوابه

3م رهن 400ت اجاره
tabesh-09159774368-

27/04/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد منطقه 2...

طبقه سوم-زيربنا 108متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما 221- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال

3م رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

08/04/1395جزئیات