آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان جمهوری

طبقه اول-زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز

60م رهن 200ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/08/1397جزئیات

آپارتمان شریعتی شمالی

طبقه سوم-زيربنا 97متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

380ميليون
املاک مرتضوی09155843116

15/08/1397جزئیات

آپارتمان فردوسی

طبقه دوم-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

15/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

170ميليون
tabesh-09159774368-

09/08/1397جزئیات

آپارتمان 17شهریور جنوب...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

210ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

آپارتمان عزیزمصر

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

65م رهن
املاک مرتضوی09155843116

06/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.35ميليون

115ميليون
املاک مرتضوی09155843116

02/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه اول-زيربنا 87متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 3.2ميليون

280ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

180ميليون
tabesh-09159774368-

24/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

tabesh-09159774368-

19/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

95ميليون
tabesh-09159774368-

08/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد دانشگاه...

طبقه ششم-زيربنا 88متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

90ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/07/1394جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 85متر-نما سنگ-سن بنا 5سال

180ميليون
tabesh-09159774368-

21/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد جنت

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز

800ميليون
املاک مرتضوی09155843116

20/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه پیلوت-زيربنا 98متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 2.5تومان

املاک مرتضوی09155843116

18/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

45م رهن
املاک مرتضوی09155843116

14/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 100متر-قیمت متر مربع 2.5ميليون

250ميليون
املاک ایمان05832231717

13/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه اول-زيربنا 90متر- 1خوابه

1.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

07/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد بسیج

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 3ميليون

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

-زيربنا 90مترجنوبی

800ميليون
املاک ایمان05832231717

28/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام

طبقه چهارم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 2.7ميليون

256ميليون
املاک مرتضوی09155843116

11/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام

طبقه چهار-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 0.27تومان

0.0256تومان
املاک مرتضوی09155843116

11/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه سوم-زيربنا 88متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.2ميليون

369ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه سوم-زيربنا 98متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

490ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 1.7ميليون

153ميليون
املاک مرتضوی09155843116

13/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 32متری ...

طبقه دوم-زيربنا 92متر-نما سنگ- نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

230ميليون
املاک ایمان05832231717

11/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه اول-زيربنا 97متر- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

430ميليون
املاک ایمان05832231717

11/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

700ميليون
املاک ایمان05832231717

10/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام

طبقه سوم-زيربنا 89متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 1.8ميليون

160ميليون
املاک مرتضوی09155843116

02/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

145ميليون
tabesh-09159774368-

15/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه سوم-زيربنا 93متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

125ميليون
tabesh-09159774368-

13/09/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 86متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 2.6ميليون

223ميليون
املاک ایمان05832231717

08/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

طبقه دوم-زيربنا 84متر-نما سنگ- 3خوابه

95ميليون
املاک ایمان05832231717

07/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

115ميليون
املاک ایمان05832231717

05/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

95ميليون
tabesh-09159774368-

30/09/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه هشتم-زيربنا 95متر-قیمت متر مربع 1.5ميليون

120ميليون
املاک ایمان05832231717

29/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی- نوساز

160ميليون
tabesh-09159774368-

24/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 1.6ميليون

160ميليون
املاک ایمان05832231717

07/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد نادرجنو...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1.85ميليون

185ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 77متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

165ميليون
املاک ایمان05832231717

03/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

100ميليون
tabesh-09159774368-

14/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز

400ميليون
tabesh-09159774368-

09/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه چهارم-زيربنا 83متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

107ميليون
tabesh-09159774368-

21/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه اول-زيربنا 97متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

136ميليون
املاک مرتضوی09155843116

05/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه شش طبقه- 2خوابه - نوساز

85ميليون
املاک ایمان05832231717

09/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه سوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 1سال

108ميليون
tabesh-09159774368-

09/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

165ميليون
tabesh-09159774368-

18/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد منطقه گ...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 1.35ميليون

115ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 1.7ميليون

153ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد خ شهید ...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه چهارطبقه- 2خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 2.5ميليون

250ميليون
املاک ایمان05832231717

23/07/1397جزئیات