زمین متراژ بين 100 تا 120 متر فروش مرکز مشاورین املاک ایمان (تاسیس 1370)

زمین بجنورد زمینهای مال...

-زيربنا 165مترجنوبی

85ميليون
tabesh-09159774368-

18/11/1396جزئیات