زمین متراژ بين 80 تا 90 متر فروش مرکز مشاورین املاک ایمان (تاسیس 1370)

زمین بجنورد شهرک امام خ...

-زيربنا 105متر

150ميليون
tabesh-09159774368-

30/02/1393جزئیات