زمین متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره مرکز مشاورین املاک ایمان (تاسیس 1370)

زمین بجنورد کوچه اقاف

-زيربنا 15مترشمالی

400ميليون
tabesh-09159774368-

02/11/1396جزئیات

زمین بجنورد مجتمع کارگا...

-زيربنا 38متر

135ميليون
tabesh-09159774368-

15/08/1396جزئیات