مغازه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه امیریه شمالی

35م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

07/11/1397جزئیات

مغازه طالقانی شرقی

10م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1397جزئیات

مغازه طالقانی غربی

10م رهن 1.2ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1397جزئیات

مغازه امیریه جنوبی

املاک مرتضوی09155843116

12/10/1397جزئیات

مغازه شریعتی شمالی

15م رهن 2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1397جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

01/10/1397جزئیات

مغازه امام خمینی شرقی

30م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

29/09/1397جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

2خوابه

5م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

23/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

250ميليون
املاک مرتضوی09155843116

13/08/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

1.2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

02/08/1397جزئیات

مغازه طالقانی شرقی

15م رهن 1.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

30/07/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

30م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/06/1397جزئیات

مغازه 32متری پارک شهر

سن بنا 5سال

15م رهن 1.3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

06/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد بلوار استق...

قیمت متر مربع 10ميليون

1.3ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد قیام

8م رهن
املاک مرتضوی09155843116

27/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

10م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد قیام

30م رهن 8م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

16/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

15/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد میرزاکوچک ...

10م رهن 1.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

07/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد شریعتی جنو...

10م رهن 2.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

60م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

21/10/1394جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

5م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

23/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد شریعتی جنو...

5م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

05/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد 17شهریور ج...

50م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد پاساژ یوسف...

-طبقه زیرزمین

15م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

جنوبی

50م رهن 4م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

2م رهن 550ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

30/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

1ميليارد رهن
املاک مرتضوی09155843116

13/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

7م رهن 1.7م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

10/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد میدان شهید...

100م رهن 7م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

02/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

5م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

29/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

10م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه همکف

700ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد نادرجنوبی

100م رهن 6م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/06/1396جزئیات

مغازه بجنورد منطقه گلست...

50م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/06/1396جزئیات

مغازه بجنورد نادرجنوبی

50م رهن 6م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد بلوارمدرس

50م رهن 10م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

21/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

24م رهن 150ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

10/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

2م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

31/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد زایشگاه

5م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

17/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین

5م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

4م رهن 900ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد کوی پلیس

5م رهن 6م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

دو ممر

100م رهن 25م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/03/1396جزئیات

مغازه بجنورد قیام شمالی...

7م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/03/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

10م رهن 2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

05/12/1394جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

3م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

03/02/1396جزئیات

مغازه بجنورد امیریه شما...

2م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

27/01/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

20م رهن 5.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

26/01/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

1.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

21/01/1396جزئیات