مغازه متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره مرکز مشاورین املاک ایمان (تاسیس 1370)

مغازه بجنورد فردوسی (بع...

زيربنا 50متر-قیمت متر مربع 11ميليون

550ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 13متر

120ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/12/1395جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

طبقه زیرزمین-زيربنا 40متر-قیمت متر مربع 7.5ميليون

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/10/1395جزئیات

مغازه بجنورد شرق سپاه

-زيربنا 17متر

77ميليون
املاک مرتضوی09155843116

28/02/1395جزئیات