مغازه متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد میدان کارگ...

زيربنا 40متر-قیمت متر مربع 30ميليون

املاک مرتضوی09155843116

23/08/1397جزئیات

مغازه بجنورد جمهوری

-زيربنا 33متر

50م رهن
املاک مرتضوی09155843116

14/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد هماگ

-زيربنا 20متر

450ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد پاساژ یوسف...

-زيربنا 14متر

900ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه اول-زيربنا 25متر

1.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

24/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد فردوسی (بع...

زيربنا 50متر-قیمت متر مربع 11ميليون

550ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 13متر

120ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/12/1395جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

طبقه زیرزمین-زيربنا 40متر-قیمت متر مربع 7.5ميليون

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/10/1395جزئیات

مغازه بجنورد شرق سپاه

-زيربنا 17متر

77ميليون
املاک مرتضوی09155843116

28/02/1395جزئیات