مغازه متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد شهید قربان...

طبقه همکف-زيربنا 25متر-سن بنا 2سال

1م رهن 250ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

06/06/1393جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

-زيربنا 25متر

20م رهن 900ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد فردوسی

-زيربنا 32متر

15م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

16/09/1396جزئیات

مغازه امیریه جنوبی

-زيربنا 23متر

32م رهن 300ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

29/09/1397جزئیات

مغازه امیریه جنوبی

زيربنا 15متر- نوساز

27م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

29/09/1397جزئیات

مغازه شهید بهشتی جنوبی...

-زيربنا 17متر

20م رهن 4م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

مغازه بجنورد 17شهریور ج...

طبقه همکف-زيربنا 50متر- نوساز

20م رهن 2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

27/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد جمهوری

-زيربنا 33متر

50م رهن
املاک مرتضوی09155843116

14/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-زيربنا 14مترشرقی

5م رهن 400ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد امیریه شما...

-زيربنا 30متر

20م رهن 3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد پاساژ یوسف...

-زيربنا 14متر

900ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

-زيربنا 25متر

20م رهن 900ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه همکف-زيربنا 40متر

5م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

09/10/1396جزئیات