سوئیت متراژ بين 60 تا 70 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

سوئیت تربیت(گلشن)

زيربنا 55متر- 1خوابه

املاک مرتضوی09155843116

29/09/1397جزئیات

سوئیت بجنورد کمربندی مد...

طبقه پیلوت-زيربنا 70متر- 1خوابه

5م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

18/06/1397جزئیات

سوئیت بجنورد قیام

طبقه پیلوت-زيربنا 60متر-سن بنا 12سال

2م رهن 450ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/08/1395جزئیات

سوئیت فردوسی

زيربنا 60متر- 1خوابه

2م رهن 400ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

14/06/1395جزئیات

سوئیت طالقانی غربی

طبقه زیرزمین-زيربنا 55متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

8م رهن 100ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

08/06/1395جزئیات