زمین مسکونی متراژ بين 120 تا 140 متر فروش مرکز مشاورین املاک ایمان (تاسیس 1370)

زمین مسکونی بجنورد طالق...

زيربنا 180متردو نبش جنوبی-قیمت متر مربع 2.8ميليون

644ميليون
املاک مرتضوی09155843116

20/02/1395جزئیات