آپارتمان متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان سید جمال الدی...

2خوابه -سن بنا 7سال

360ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/11/1397جزئیات

آپارتمان گلستان شهر

املاک مرتضوی09155843116

18/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه

480ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

3خوابه شرقی-قیمت متر مربع 2.3ميليون

294ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/02/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

2خوابه سه نبش-قیمت متر مربع 2ميليون

240ميليون
املاک مرتضوی09155843116

31/04/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام شم...

3خوابه غربی-قیمت متر مربع 1.85ميليون

259ميليون
املاک مرتضوی09155843116

15/04/1394جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک حک...

شمالی

60ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/01/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد میرزاکو...

3خوابه شمالی-قیمت متر مربع 2.5ميليون

375ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/01/1395جزئیات