آپارتمان متراژ بين 140 تا 170 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد امیریه ...

زيربنا 220متر- 3خوابه - نوساز

160م رهن
املاک مرتضوی09155843116

07/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد بانک مس...

طبقه اول-زيربنا 250متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4.7ميليون

1.175ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

22/10/1397جزئیات

آپارتمان نادرجنوبی

طبقه سوم-زيربنا 250متر- 3خوابه -سن بنا 1سال

املاک مرتضوی09155843116

13/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد صمدیه ل...

طبقه پنجم-زيربنا 240متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

10.8ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه سوم-زيربنا 240متر- 4خوابه - نوساز

200م رهن
املاک مرتضوی09155843116

21/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد میدان خ...

زيربنا 230متر-قیمت متر مربع 1.5ميليون

املاک مرتضوی09155843116

27/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 268متر-سيستم نقشه 5طبقه- 4خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.2ميليون

1.125ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

23/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد بسیج

طبقه چهارم-زيربنا 225متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 3ميليون

675ميليون
املاک مرتضوی09155843116

13/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 250متر-سيستم نقشه 4طبقه- 4خوابه شرقی- نوساز -قیمت متر مربع 2.1ميليون

525ميليون
املاک مرتضوی09155843116

13/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد صمدیه ل...

طبقه پنجم-زيربنا 220متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

550ميليون
املاک مرتضوی09155843116

17/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه اول-زيربنا 240متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 3.8ميليون

912ميليون
املاک مرتضوی09155843116

02/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد میرزاکو...

طبقه دوم-زيربنا 215متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 2.1ميليون

451ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/01/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه دوم-زيربنا 230متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 3ميليون

690ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/12/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد میرزاکو...

طبقه دوم-زيربنا 215متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.3ميليون

495ميليون
املاک مرتضوی09155843116

17/11/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد صمدیه ل...

طبقه پنجم-زيربنا 212متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 2.2ميليون

466ميليون
املاک مرتضوی09155843116

20/09/1395جزئیات

آپارتمان امام خمینی شر...

طبقه سوم-زيربنا 205متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه غربی- نوساز -قیمت متر مربع 2.2ميليون

451ميليون
املاک مرتضوی09155843116

15/02/1395جزئیات