آپارتمان متراژ بين 120 تا 140 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 190متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 4ميليون

760ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 16متری ...

طبقه اول-زيربنا 178متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

445ميليون
املاک مرتضوی09155843116

09/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 198متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 2.7ميليون

540ميليون
املاک مرتضوی09155843116

05/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد منبع آب...

طبقه چهارم-زيربنا 185متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 2.3ميليون

425ميليون
املاک مرتضوی09155843116

23/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد صمدیه ل...

طبقه اول-زيربنا 181متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

452ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد صمدیه ل...

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2.4ميليون

480ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی ...

طبقه اول-زيربنا 185متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه دو ممر- نوساز -قیمت متر مربع 2.3ميليون

425ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 180متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 2.7ميليون

414ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام جن...

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2ميليون

400ميليون
املاک مرتضوی09155843116

19/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد صمدیه ل...

طبقه اول-زيربنا 190متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شرقی- نوساز -قیمت متر مربع 2.2ميليون

418ميليون
املاک مرتضوی09155843116

28/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد نادرجنو...

طبقه اول-زيربنا 184متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3ميليون

550ميليون
املاک مرتضوی09155843116

01/03/1396جزئیات