آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان 32متری پارک ش...

طبقه چهارم-زيربنا 136متر- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 3.2تومان

املاک مرتضوی09155843116

18/09/1397جزئیات

آپارتمان فردوسی (بعد ا...

طبقه اول-زيربنا 130متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.5ميليون

455ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی ...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3ميليون

420ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 16متری ...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4.5ميليون

630ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد منطقه گ...

طبقه اول-زيربنا 138متر- 2خوابه - نوساز

400ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 126متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.5ميليون

567ميليون
املاک مرتضوی09155843116

19/08/1397جزئیات

آپارتمان قیام

طبقه اول-زيربنا 140متر- نوساز -قیمت متر مربع 3.6ميليون

املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

آپارتمان امیریه جنوبی

طبقه اول-زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز

املاک مرتضوی09155843116

20/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 135متر- 3خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 4.2ميليون

570ميليون
املاک مرتضوی09155843116

19/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 135متر- 3خوابه -سن بنا 6سال

320ميليون
املاک مرتضوی09155843116

06/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 3خوابه

15م رهن 2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

700ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه سوم-زيربنا 147متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 2.5ميليون

367ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد صمدیه ل...

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2.4ميليون

360ميليون
املاک مرتضوی09155843116

10/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 139متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه غربی- نوساز -قیمت متر مربع 2.4ميليون

334ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/02/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه اول-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 1.8ميليون

243ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 132متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

185ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 132متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

185ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 131متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 2.7ميليون

354ميليون
املاک مرتضوی09155843116

12/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 132متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

185ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه اول-زيربنا 132متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 2.8ميليون

370ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد سیدی(نو...

طبقه دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2.35ميليون

352ميليون
املاک مرتضوی09155843116

13/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد سیدی(نو...

طبقه اول-زيربنا 145متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

362ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد دهخدا

طبقه چهارم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 1.8ميليون

270ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بهزیستی...

طبقه پنجم-زيربنا 143متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.85ميليون

265ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 138متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.1ميليون

290ميليون
املاک مرتضوی09155843116

02/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد پل منطق...

طبقه اول-زيربنا 149متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما ندارد- 3خوابه جنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.7تومان

253ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 7سال

40م رهن 150ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

02/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه اول-زيربنا 145متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2.7ميليون

391ميليون
املاک مرتضوی09155843116

02/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی ...

طبقه دوم-زيربنا 136متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 1.55ميليون

210ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام جن...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.8ميليون

234ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد سیدی(نو...

طبقه اول-زيربنا 132متر-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2.1ميليون

277ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی ...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه غربی- نوساز -قیمت متر مربع 2.2ميليون

286ميليون
املاک مرتضوی09155843116

05/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی ...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه غربی- نوساز -قیمت متر مربع 2.2ميليون

286ميليون
املاک مرتضوی09155843116

06/08/1394جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه اول-زيربنا 126متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 1.7ميليون

215ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد سیدی(نو...

طبقه پنجم-زيربنا 138متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 6سال

270ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 149متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه غربی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 2.5ميليون

372ميليون
املاک مرتضوی09155843116

28/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

15/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 141متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه شرقی- نوساز -قیمت متر مربع 2.15ميليون

303ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی ...

طبقه سوم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2.3ميليون

310ميليون
املاک مرتضوی09155843116

10/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.8ميليون

392ميليون
املاک مرتضوی09155843116

10/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد زایشگاه...

طبقه سوم-زيربنا 142متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه غربی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.8ميليون

252ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد پردیس

طبقه اول-زيربنا 145متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.85ميليون

268ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه چهارم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 6طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 2.2ميليون

330ميليون
املاک مرتضوی09155843116

17/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه چهارم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

210ميليون
املاک مرتضوی09155843116

06/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد ناوک

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 1.9ميليون

280ميليون
املاک مرتضوی09155843116

01/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 145متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.1ميليون

304ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/02/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 145متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.1ميليون

304ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/01/1394جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام

طبقه دوم-زيربنا 133متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.1ميليون

279ميليون
املاک مرتضوی09155843116

23/01/1396جزئیات