آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان امام خمینی شر...

طبقه دوم-زيربنا 107متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.5تومان

480ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/09/1397جزئیات

آپارتمان قیام

طبقه اول-زيربنا 103متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

290ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه پنجم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.5ميليون

437ميليون
املاک مرتضوی09155843116

28/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 118متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

60م رهن 200ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

19/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهید به...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 3.5ميليون

385ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/08/1397جزئیات

آپارتمان 17شهریور جنوب...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی- نوساز

70م رهن
املاک مرتضوی09155843116

24/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 112متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

338ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/07/1397جزئیات

آپارتمان امام خمینی غر...

طبقه سوم-زيربنا 107متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع کارشناسي

املاک مرتضوی09155843116

28/07/1397جزئیات

آپارتمان قیام

طبقه اول-زيربنا 103متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 118متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

70م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

19/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 117متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 17سال

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

05/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 113متر- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 3.5ميليون

400ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه دوم-زيربنا 103متر- 2خوابه -سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 2.7ميليون

278ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه سوم-زيربنا 118متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 1.8ميليون

212ميليون
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد منطقه گ...

-طبقه سوم-زيربنا 120متر

600ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 3ميليون

345ميليون
املاک مرتضوی09155843116

05/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد برنجی

طبقه اول-زيربنا 117متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 8سال

1.65ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

17/11/1394جزئیات

آپارتمان بجنورد نادرجنو...

طبقه سوم-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال

240ميليون
املاک مرتضوی09155843116

09/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.7ميليون

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 16 متری...

طبقه سوم-زيربنا 112متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

168ميليون
املاک مرتضوی09155843116

06/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز

450ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

زيربنا 110متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه -سن بنا 7سال

250ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد رفاه یا...

طبقه هشتم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

126ميليون
املاک مرتضوی09155843116

09/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد نیروگاه...

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1.3ميليون

136ميليون
املاک مرتضوی09155843116

21/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهید به...

طبقه سوم-زيربنا 111متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 1.6ميليون

177ميليون
املاک مرتضوی09155843116

21/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد نادرجنو...

طبقه دوم-زيربنا 117متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 2.8ميليون

327.6ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی ...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 1.6ميليون

176ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی ...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 1.9ميليون

218ميليون
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد منبع آب...

طبقه اول-زيربنا 102متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.15ميليون

220ميليون
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه سوم-زيربنا 101متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

152ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 121متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

145ميليون
املاک مرتضوی09155843116

23/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام

طبقه اول-زيربنا 106متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.6ميليون

144ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی ...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 1.6ميليون

176ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد روبروی ...

طبقه پنجم-زيربنا 104متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.1ميليون

114ميليون
املاک مرتضوی09155843116

11/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 106متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 1.9ميليون

200ميليون
املاک مرتضوی09155843116

06/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام

طبقه سوم-زيربنا 104متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه سه نبش-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.6ميليون

166ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2.9ميليون

348ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

15/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 108متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 2.1ميليون

227ميليون
املاک مرتضوی09155843116

01/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بانک مس...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.2ميليون

240ميليون
املاک مرتضوی09155843116

28/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد ناوک

طبقه چهارم-زيربنا 108متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شرقی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.7ميليون

184ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه - نوساز

30م رهن
املاک مرتضوی09155843116

21/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه دو نبش شمالی- نوساز

60م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

10/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.8ميليون

308ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 108متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2ميليون

216ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/07/1392جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1.3ميليون

136ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد منبع آب...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2.2ميليون

275ميليون
املاک مرتضوی09155843116

06/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه سوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.25ميليون

156ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد میدان ش...

طبقه سوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه شرقی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

140ميليون
املاک مرتضوی09155843116

31/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام

طبقه پنجم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2ميليون

250ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/03/1396جزئیات