آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 118متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

70م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

19/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 113متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 2.7ميليون

306ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه دوم-زيربنا 103متر- 2خوابه -سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 2.7ميليون

278ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه سوم-زيربنا 118متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 1.8ميليون

212ميليون
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد منطقه گ...

-طبقه سوم-زيربنا 120متر

600ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 3ميليون

345ميليون
املاک مرتضوی09155843116

05/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد برنجی

طبقه اول-زيربنا 117متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 8سال

1.65ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

17/11/1394جزئیات

آپارتمان بجنورد نادرجنو...

طبقه سوم-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال

240ميليون
املاک مرتضوی09155843116

09/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.7ميليون

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 16 متری...

طبقه سوم-زيربنا 112متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

168ميليون
املاک مرتضوی09155843116

06/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2.8ميليون

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

زيربنا 110متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه -سن بنا 7سال

250ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد رفاه یا...

طبقه هشتم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

126ميليون
املاک مرتضوی09155843116

09/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد نیروگاه...

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1.3ميليون

136ميليون
املاک مرتضوی09155843116

21/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهید به...

طبقه سوم-زيربنا 111متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 1.6ميليون

177ميليون
املاک مرتضوی09155843116

21/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 12سال

600ميليون
املاک مرتضوی09155843116

19/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد نادرجنو...

طبقه دوم-زيربنا 117متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 2.8ميليون

327.6ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی ...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 1.6ميليون

176ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی ...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 1.9ميليون

218ميليون
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد منبع آب...

طبقه اول-زيربنا 102متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.15ميليون

220ميليون
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه سوم-زيربنا 101متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

152ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 121متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

145ميليون
املاک مرتضوی09155843116

23/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام

طبقه اول-زيربنا 106متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.6ميليون

144ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی ...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 1.6ميليون

176ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد روبروی ...

طبقه پنجم-زيربنا 104متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.1ميليون

114ميليون
املاک مرتضوی09155843116

11/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 106متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 1.9ميليون

200ميليون
املاک مرتضوی09155843116

06/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام

طبقه سوم-زيربنا 104متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه سه نبش-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.6ميليون

166ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2.9ميليون

348ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

15/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 108متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 2.1ميليون

227ميليون
املاک مرتضوی09155843116

01/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بانک مس...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.2ميليون

240ميليون
املاک مرتضوی09155843116

28/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد ناوک

طبقه چهارم-زيربنا 108متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شرقی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.7ميليون

184ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه - نوساز

30م رهن
املاک مرتضوی09155843116

21/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه دو نبش شمالی- نوساز

60م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

10/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.8ميليون

308ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 108متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2ميليون

216ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/07/1392جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1.3ميليون

136ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد منبع آب...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2.2ميليون

275ميليون
املاک مرتضوی09155843116

06/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه سوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.25ميليون

156ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد میدان ش...

طبقه سوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه شرقی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

140ميليون
املاک مرتضوی09155843116

31/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام

طبقه پنجم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2ميليون

250ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 122متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 1.8ميليون

220ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 106متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

159ميليون
املاک مرتضوی09155843116

02/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 121متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2ميليون

240ميليون
املاک مرتضوی09155843116

23/02/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد منطقه گ...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 1.35ميليون

162ميليون
املاک مرتضوی09155843116

10/02/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهید به...

طبقه سوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 2.15ميليون

247ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/02/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 1.7ميليون

178ميليون
املاک مرتضوی09155843116

06/02/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهید به...

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

147ميليون
املاک مرتضوی09155843116

06/02/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهید به...

طبقه اول-زيربنا 117متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه سه نبش-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 1.55ميليون

181ميليون
املاک مرتضوی09155843116

06/02/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 1.8ميليون

189ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/02/1396جزئیات