آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان شریعتی جنوبی

طبقه چهارم-زيربنا 110متر- 3خوابه - نوساز

130م رهن
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1397جزئیات

آپارتمان قیام

طبقه اول-زيربنا 120متر- نوساز

50م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1397جزئیات

آپارتمان 17شهریور جنوب...

طبقه سوم-زيربنا 117متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی- نوساز

430ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/08/1397جزئیات

آپارتمان طالقانی شرقی

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه

10م رهن 1.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

10/10/1397جزئیات

آپارتمان نادرجنوبی

-طبقه اول-زيربنا 110متر

70م رهن
املاک مرتضوی09155843116

06/10/1397جزئیات

آپارتمان امام خمینی شر...

طبقه اول-زيربنا 115متر- 2خوابه - نوساز

املاک مرتضوی09155843116

03/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد میرزاکو...

طبقه سوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 8سال

5م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

18/11/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد پل منطق...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال

10م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

11/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 7سال

10م رهن 1.3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

11/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 118متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

60م رهن 200ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

19/07/1397جزئیات

آپارتمان 17شهریور جنوب...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی- نوساز

70م رهن
املاک مرتضوی09155843116

24/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه همکف-زيربنا 110متر-سن بنا 15سال

10م رهن 2.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/08/1397جزئیات

آپارتمان فردوسی

زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

5م رهن 850ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

10م رهن 1.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

15/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد میرزاکو...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 5سال

25م رهن 1.2ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

05/08/1397جزئیات

آپارتمان طالقانی شرقی

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه

10م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

طبقه دوم-زيربنا 116متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

5م رهن 1.3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 121متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

169ميليون
املاک مرتضوی09155843116

19/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 2ميليون

240ميليون
املاک مرتضوی09155843116

19/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 118متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

70م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

19/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد میرزاکو...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 5سال

25م رهن 1.2ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

17/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

6م رهن 750ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد نادرجنو...

طبقه سوم-زيربنا 120متر- 2خوابه

15م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهید به...

زيربنا 110متر- 2خوابه

10م رهن 900ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

5م رهن 1.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

08/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

20م رهن 1.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

07/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال

5م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

10/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

10م رهن 550ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

5م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

21/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد زایشگاه...

طبقه همکف-زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 10سال

7م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

10/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه سوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال

25م رهن 150ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

06/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بهزیستی...

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

10م رهن 550ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

23/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال

5م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

09/08/1396جزئیات

آپارتمان طالقانی شرقی

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه

10م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 12سال

10م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

16/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه اول-زيربنا 107متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز

50م رهن 200ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه - نوساز

30م رهن
املاک مرتضوی09155843116

21/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد سیدی(نو...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 7سال

57م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

09/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه دو نبش شمالی- نوساز

60م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

10/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 6سال

20م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

19/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 102متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 1.3ميليون

132ميليون
املاک مرتضوی09155843116

20/09/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 8سال

10م رهن 550ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

03/09/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال

60م رهن
املاک مرتضوی09155843116

22/08/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه شرقی-سن بنا 10سال

5م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

15/07/1395جزئیات

آپارتمان طالقانی شرقی

طبقه سوم-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

5م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

03/06/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال

10م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

03/05/1395جزئیات