آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 2خوابه - نوساز

215ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/07/1397جزئیات

آپارتمان قیام

طبقه سوم-زيربنا 93متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

املاک مرتضوی09155843116

18/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه دوم-زيربنا 91متر- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 4ميليون

364ميليون
املاک مرتضوی09155843116

11/09/1397جزئیات

آپارتمان منطقه گلستان(...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

250ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 16 متری...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 2.8ميليون

240ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/08/1397جزئیات

آپارتمان جمهوری

طبقه اول-زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

522ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/08/1397جزئیات

آپارتمان شریعتی شمالی

طبقه سوم-زيربنا 97متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

380ميليون
املاک مرتضوی09155843116

15/08/1397جزئیات

آپارتمان فردوسی

طبقه دوم-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

15/08/1397جزئیات

آپارتمان 17شهریور جنوب...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

210ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

آپارتمان عزیزمصر

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

65م رهن
املاک مرتضوی09155843116

06/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه اول-زيربنا 87متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 3.2ميليون

280ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد دانشگاه...

طبقه ششم-زيربنا 88متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

90ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/07/1394جزئیات

آپارتمان بجنورد جنت

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز

800ميليون
املاک مرتضوی09155843116

20/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه پیلوت-زيربنا 98متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 2.5تومان

املاک مرتضوی09155843116

18/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

45م رهن
املاک مرتضوی09155843116

14/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه اول-زيربنا 90متر- 1خوابه

1.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

07/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد بسیج

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 3ميليون

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام

طبقه چهارم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 2.7ميليون

256ميليون
املاک مرتضوی09155843116

11/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام

طبقه چهار-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 0.27تومان

0.0256تومان
املاک مرتضوی09155843116

11/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه سوم-زيربنا 88متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.2ميليون

369ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه سوم-زيربنا 98متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

490ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 1.7ميليون

153ميليون
املاک مرتضوی09155843116

13/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد نادرجنو...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1.85ميليون

185ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه اول-زيربنا 97متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

136ميليون
املاک مرتضوی09155843116

05/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد منطقه گ...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 1.35ميليون

115ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 1.7ميليون

153ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهید به...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 2ميليون

200ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع پ...

طبقه اول-زيربنا 99متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.15ميليون

113.85ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

طبقه پنجم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.2ميليون

120ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 98متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

147ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.6ميليون

144ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه سوم-زيربنا 93متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1.7ميليون

158ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه -سن بنا 6سال

125ميليون
املاک مرتضوی09155843116

09/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه سوم-زيربنا 84متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 1.3ميليون

109ميليون
املاک مرتضوی09155843116

05/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بسیج

طبقه سوم-زيربنا 91متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 1.5ميليون

136ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 13سال

املاک مرتضوی09155843116

22/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه سوم-زيربنا 82متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1.45ميليون

120ميليون
املاک مرتضوی09155843116

20/08/1396جزئیات

آپارتمان پل منطقه

طبقه سوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه

25م رهن
املاک مرتضوی09155843116

20/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه سوم-زيربنا 97متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 1.2تومان

116ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه دوم-زيربنا 93متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 1.3ميليون

121ميليون
املاک مرتضوی09155843116

28/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه دوم-زيربنا 97متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.9ميليون

184تومان
املاک مرتضوی09155843116

20/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 88متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 1.7ميليون

149ميليون
املاک مرتضوی09155843116

05/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد صمدیه ل...

طبقه سوم-زيربنا 87متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

122ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد منبع آب...

طبقه سوم-زيربنا 93متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 1.35ميليون

130ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شرق سپا...

طبقه پیلوت-زيربنا 100متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه -سن بنا 25سال

400ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.1ميليون

297ميليون
املاک مرتضوی09155843116

10/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

طبقه اول-زيربنا 97متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.15ميليون

112ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه چهارم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

114ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 2.3ميليون

230ميليون
املاک مرتضوی09155843116

21/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 97متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 2.2ميليون

213ميليون
املاک مرتضوی09155843116

19/04/1396جزئیات