آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد فردوسی ...

طبقه پیلوت-زيربنا 85متر- 1خوابه

5م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

07/11/1397جزئیات

آپارتمان منطقه گلستان(...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

250ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/08/1397جزئیات

آپارتمان امیریه شمالی

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

8م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 95متر- 1خوابه -سن بنا 12سال

10م رهن 650ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/08/1397جزئیات

آپارتمان جمهوری

طبقه اول-زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

522ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/08/1397جزئیات

آپارتمان 17شهریور جنوب...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

210ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

آپارتمان امام خمینی شر...

طبقه پنجم-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز

10م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

آپارتمان عزیزمصر

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

65م رهن
املاک مرتضوی09155843116

06/08/1397جزئیات

آپارتمان فردوسی

طبقه دوم-زيربنا 92متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

2م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

آپارتمان امیریه شمالی

طبقه دوم-زيربنا 93متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

40م رهن 300ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد بسیج

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 13سال

50م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد منطقه گ...

طبقه همکف-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

5م رهن 750ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

05/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

35م رهن 550ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

02/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

60م رهن 10ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

18/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

50م رهن 50ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

18/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

45م رهن
املاک مرتضوی09155843116

14/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه اول-زيربنا 90متر- 1خوابه

1.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

07/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 12سال

50م رهن
املاک مرتضوی09155843116

29/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 4سال

20م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 1خوابه

10م رهن 650ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 7سال

50م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 4سال

20م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

11/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد قیام جن...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

5م رهن 900ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 7سال

1م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز

35م رهن 350ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد دهخدا

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 2سال

10م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد میرزاکو...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 1.45ميليون

145ميليون
املاک مرتضوی09155843116

13/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه همکف-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

5م رهن 550ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه پیلوت-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 12سال

2م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

21/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 1خوابه -سن بنا 12سال

7م رهن 650ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه

5م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بسیج

طبقه سوم-زيربنا 91متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 1.5ميليون

136ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

10م رهن 750ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهید به...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال

20م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابانژ...

طبقه اول-زيربنا 93متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.2ميليون

209ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/08/1396جزئیات

آپارتمان پل منطقه

طبقه سوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه

25م رهن
املاک مرتضوی09155843116

20/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بسیج

طبقه پیلوت-زيربنا 90متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه -سن بنا 10سال

25م رهن
املاک مرتضوی09155843116

03/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه دوم-زيربنا 93متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 1.3ميليون

121ميليون
املاک مرتضوی09155843116

28/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه سوم-زيربنا 93متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

20م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

21/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 87متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی- نوساز

40م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

09/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

35م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

14/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد چمران

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

50م رهن 2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 88متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.8ميليون

158ميليون
املاک مرتضوی09155843116

17/02/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار د...

طبقه دوم-زيربنا 83متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

3م رهن 650ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

17/09/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد بسیج

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

23م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

11/08/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد منطقه گ...

طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

20م رهن 150ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

30/05/1395جزئیات

آپارتمان طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 80متر-سن بنا 5سال

8م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

26/05/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد بانک مس...

طبقه سوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

10م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/05/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه شمالی-سن بنا 15سال

3م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

11/02/1395جزئیات