آپارتمان متراژ بين 60 تا 70 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی- نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

400ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه پیلوت-زيربنا 75متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه - نوساز

550ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد چمران

طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شرقی-سن بنا 8سال

100ميليون
املاک مرتضوی09155843116

17/09/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 72متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه شمالی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

100ميليون
املاک مرتضوی09155843116

10/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه سوم-زيربنا 65متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

97ميليون
املاک مرتضوی09155843116

06/06/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 72متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه شمالی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

100ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/03/1395جزئیات