آپارتمان متراژ بين 60 تا 70 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان الغدیر

طبقه چهارم-زيربنا 75متر- 2خوابه

املاک مرتضوی09155843116

07/11/1397جزئیات

آپارتمان شریعتی شمالی

-طبقه زیرزمین-زيربنا 60متر

املاک مرتضوی09155843116

29/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 4ميليون

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

20/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 70متر- 2خوابه - نوساز

20م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

11/09/1397جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

طبقه اول-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

5م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

03/09/1397جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/07/1397جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه

3م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 20سال

10م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه همکف-زيربنا 75متر-سيستم نقشه سه طبقه- 1خوابه -سن بنا 1سال

18م رهن 100ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی ...

طبقه پیلوت-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه شمالی- نوساز

10م رهن 250ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

15/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 4ميليون

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

09/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه پیلوت-زيربنا 70متر- 1خوابه

10م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

30/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه پیلوت-زيربنا 75متر-سيستم نقشه یک طبقه- 1خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

4م رهن 400ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

09/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 72متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه شمالی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

100ميليون
املاک مرتضوی09155843116

10/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شریعتی ...

طبقه اول-زيربنا 70متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

30م رهن 3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

15/06/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 55متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه شمالی-سن بنا 7سال

6م رهن 400ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

15/02/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد میدان خ...

طبقه اول-زيربنا 62متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 10سال

3م رهن 400ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/02/1395جزئیات