2طبقه روی پیلوت رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

-طبقه اول-زيربنا 130متر

10م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

17/02/1397جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه پیلوت-زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه -سن بنا 15سال

700ميليون
املاک ایمان05832231717

30/05/1397جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 168متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

600ميليون
املاک ایمان05832231717

25/08/1396جزئیات

2طبقه روی پیلوت بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

40م رهن 2م اجاره
املاک ایمان05832231717

19/02/1396جزئیات