ویلا فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ویلا بجنورد بربرقلعه

طبقه همکف-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شرقی-سن بنا 12سال

150ميليون
tabesh-09159774368-

16/11/1397جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 145متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 3خوابه شرقی- نوساز

800ميليون
tabesh-09159774368-

16/11/1397جزئیات

ویلا بجنورد نیم فاز

-نما سنگ

420ميليون
tabesh-09159774368-

15/11/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک حکمت

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

600ميليون
tabesh-09159774368-

13/11/1397جزئیات

ویلا بجنورد روستاهای اط...

زيربنا 720متر- 1خوابه -سن بنا 3سال

05832233454

13/11/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک فرهنگی...

زيربنا 240متر-سن بنا 1سال

185ميليون
05832233454

11/11/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول-زيربنا 120مترجنوبی

700ميليون
tabesh-09159774368-

09/11/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

450ميليون
tabesh-09159774368-

09/11/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 1سال

560ميليون
tabesh-09159774368-

08/11/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز

750ميليون
tabesh-09159774368-

08/11/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه ویلائیجنوبی-سن بنا 3سال

750ميليون
tabesh-09159774368-

06/11/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول-زيربنا 112متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه شمالی

650ميليون
tabesh-09159774368-

11/10/1397جزئیات

ویلا بجنورد منطقه یک

طبقه همکف-زيربنا 200متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما سنگ- 5خوابه شمالی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 0.75تومان

315ميليون
ابوالفضل یدالهی 09154552534

02/11/1397جزئیات