ویلا رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ویلا بجنورد شهرک شاهد

طبقه همکف-زيربنا 75متر- 1خوابه -سن بنا 3سال

13م رهن 150ت اجاره
tabesh-09159774368-

29/03/1397جزئیات

ویلا بجنورد طالقانی شیر...

طبقه همکف-زيربنا 120متر-نما سیمان سفید- 3خوابه شمالی-سن بنا 10سال

tabesh-09159774368-

18/09/1396جزئیات

ویلا بجنورد ارکان موحله...

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

23م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

29/07/1396جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای ولی...

طبقه همکف-زيربنا 85متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

12م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

29/07/1396جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 2سال

300ميليون
tabesh-09159774368-

14/04/1396جزئیات

ویلا بجنورد مجتمع کارگا...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

300ميليون
tabesh-09159774368-

02/06/1396جزئیات

ویلا بجنورد خیابان 17 ش...

طبقه همکف-زيربنا 150متر-نما سنگ- 4خوابه

2م رهن 700ت اجاره
tabesh-09159774368-

30/06/1395جزئیات

ویلا بجنورد میدان بار ز...

طبقه همکف-زيربنا 100متر-نما سه سانت- 2خوابه

15م رهن 100ت اجاره
tabesh-09159774368-

02/05/1395جزئیات

ویلا بجنورد شهرک فرهنگی...

طبقه همکف-زيربنا 100متر-نما سه سانت- 2خوابه

15م رهن 100ت اجاره
tabesh-09159774368-

02/05/1395جزئیات

ویلا بجنورد خرمشهر

طبقه همکف-زيربنا 40متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 7سال

10م رهن 800ت اجاره
tabesh-09159774368-

14/04/1395جزئیات

ویلا بجنورد خیابان 17 ش...

طبقه همکف-زيربنا 80متر-سيستم نقشه ویلائی-نما ندارد- 1خوابه جنوبی-سن بنا 20سال

2م رهن 500ت اجاره
tabesh-09159774368-

26/03/1395جزئیات

ویلا بجنورد چمران

طبقه همکف-زيربنا 45متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 10سال

5م رهن 150ت اجاره
tabesh-09159774368-

16/03/1395جزئیات