ویلایی رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ویلایی بجنورد امام خمین...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه یک طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 15سال

15م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

24/04/1397جزئیات

ویلایی بجنورد امام خمین...

طبقه اول-زيربنا 86متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه -سن بنا 20سال

35م رهن
املاک ایمان05832231717

30/02/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه -سن بنا 20سال

45م رهن
املاک ایمان05832231717

19/02/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

طبقه اول-زيربنا 330متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه

10م رهن 1.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

23/01/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه -سن بنا 15سال

10م رهن 500ت اجاره
املاک ایمان05832231717

15/01/1397جزئیات

ویلایی بجنورد امام خمین...

طبقه همکف-زيربنا 200متر-سيستم نقشه یک طبقه-نما 3سانتی- 4خوابه دو نبش جنوبی شرقی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 3.5ميليون

1.06ميليارد
املاک ایمان05832231717

13/03/1397جزئیات

ویلایی بجنورد بلوار دول...

طبقه همکف-زيربنا 150متر- 3خوابه

65م رهن
املاک ایمان05832231717

25/08/1396جزئیات

ویلایی بجنورد امام خمین...

طبقه همکف-زيربنا 185متر-نما آجرسفال- 3خوابه -سن بنا 10سال

40م رهن 200ت اجاره
املاک ایمان05832231717

07/08/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

طبقه همکف-زيربنا 200متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

20م رهن 2.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

04/08/1396جزئیات

ویلایی بجنورد 32متری شه...

طبقه همکف-زيربنا 225متر- 3خوابه -سن بنا 30سال

10م رهن 1.2م اجاره
املاک ایمان05832231717

29/07/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

زيربنا 175متر- 2خوابه

10م رهن 1.2م اجاره
املاک ایمان05832231717

16/07/1396جزئیات

ویلایی بجنورد امام خمین...

طبقه کل بنا-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آهنی قدیمی-نما آجرسفال- 3خوابه -سن بنا 20سال

12م رهن 1.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

10/07/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

زيربنا 450متر- 3خوابه

10م رهن 1.75م اجاره
املاک ایمان05832231717

05/07/1396جزئیات

ویلایی بجنورد امام خمین...

-زيربنا 120متر

10م رهن 900ت اجاره
املاک ایمان05832231717

01/07/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

-زيربنا 140متر

50م رهن
املاک ایمان05832231717

30/06/1396جزئیات

ویلایی بجنورد کمربندی م...

املاک ایمان05832231717

19/06/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

15م اجاره
املاک ایمان05832231717

07/06/1396جزئیات

ویلایی بجنورد امام خمین...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

8م رهن 400ت اجاره
املاک ایمان05832231717

24/05/1396جزئیات

ویلایی بجنورد امام خمین...

زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

10م رهن 600ت اجاره
املاک ایمان05832231717

22/05/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

زيربنا 120متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 1.5ميليون

10م رهن 1.5ت اجاره
املاک ایمان05832231717

14/05/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

قیمت متر مربع 2ميليون

740ميليون
املاک ایمان05832231717

16/01/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

زيربنا 160مترجنوبی-قیمت متر مربع 1.6ميليون

208ميليون
املاک ایمان05832231717

03/04/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

طبقه همکف-زيربنا 250متر- 5خوابه

20م رهن 5م اجاره
املاک ایمان05832231717

23/05/1396جزئیات