ویلایی رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ویلایی بجنورد کمربندی م...

-زيربنا 60متر

400ت اجاره
املاک ایمان05832231717

30/08/1397جزئیات